Bảng Giá Thuốc Phòng Trị Ghẻ, Rận Tai, Ve, Bọ Chét Và Viêm Da Trên Chó: 1 Viên Bravecto Small (chó 4,4 10 Kg)

Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da trên chó: 1 viên BRAVECTO small (chó 4,4-10 kg)

700.000 VND

By Bravecto

In Pet Supplies » Dog » Dog Flea & Tick


Product Comparison of Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da trên chó: 1 viên BRAVECTO small (chó 4,4-10 kg)


Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da trên chó: 1 viên BRAVECTO small (chó 4,4-10 kg)
Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da trên chó: 1 viên BRAVECTO small (chó 4,4-10 kg)
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da trên chó: 1 viên BRAVECTO large (chó 20-40 kg)
Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da trên chó: 1 viên BRAVECTO large (chó 20-40 kg)
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da dị ứng: 1 viên BRAVECTO medium (chó 10-20 kg)
Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da dị ứng: 1 viên BRAVECTO medium (chó 10-20 kg)
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da dị ứng: 1 viên BRAVECTO medium (chó 2-4 kg)
Thuốc phòng trị ghẻ, rận tai, ve, bọ chét và viêm da dị ứng: 1 viên BRAVECTO medium (chó 2-4 kg) -5%
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Viên nhai trị ghẻ, ve, bọ chét (trên chó từ 4,5 - 10kg) - Bravecto
Viên nhai trị ghẻ, ve, bọ chét (trên chó từ 4,5 - 10kg) - Bravecto -14%
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Viên nhai trị ghẻ, ve, bọ chét (trên chó từ 10 - 20kg) - Bravecto
Viên nhai trị ghẻ, ve, bọ chét (trên chó từ 10 - 20kg) - Bravecto -14%
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Viên nhai trị ghẻ, ve, bọ chét (trên chó từ 2-4,5kg) - Bravecto
Viên nhai trị ghẻ, ve, bọ chét (trên chó từ 2-4,5kg) - Bravecto -14%
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
1 viên NexGard 11mg Dogs 2-4kg - Thuốc phòng và trị ve, bọ chét trên chó
1 viên NexGard 11mg Dogs 2-4kg - Thuốc phòng và trị ve, bọ chét trên chó -17%
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Genyo Điều Trị Rận Tai Ve Ghẻ Bọ Chét Chấy Chó 10-20kg Bravecto + KM 1 Cục Xà Bông Tắm Chó
Genyo Điều Trị Rận Tai Ve Ghẻ Bọ Chét Chấy Chó 10-20kg Bravecto + KM 1 Cục Xà Bông Tắm Chó -5%
Pet Supplies > Dog > Dental & Healthcare
Genyo Điều Trị Rận Tai Ve Ghẻ Bọ Chét Chấy Chó 2-4kg Bravecto + KM1 Cục Xà Bông Tắm Chó
Genyo Điều Trị Rận Tai Ve Ghẻ Bọ Chét Chấy Chó 2-4kg Bravecto + KM1 Cục Xà Bông Tắm Chó -12%
Pet Supplies > Dog > Dental & Healthcare
Thuốc Nhỏ Trị Ve, Rận, Bọ Chét Petnsun Cho Chó 11-20kg
Thuốc Nhỏ Trị Ve, Rận, Bọ Chét Petnsun Cho Chó 11-20kg
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Genyo Điều Trị Rận Tai Ve Ghẻ Bọ Chét Chấy Chó 20-40kg Bravecto +KM 1 Cục Xà Bông Tắm Chó
Genyo Điều Trị Rận Tai Ve Ghẻ Bọ Chét Chấy Chó 20-40kg Bravecto +KM 1 Cục Xà Bông Tắm Chó -16%
Pet Supplies > Dog > Dental & Healthcare
Thuốc Xịt ve, ghẻ, bọ chét, rận cho chó TOPLINE (hanpet 397)
Thuốc Xịt ve, ghẻ, bọ chét, rận cho chó TOPLINE (hanpet 397) -3%
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Thuốc Phòng Trị Ve, Rận, Bọ Chét, Ghẻ Cho Vật Nuôi Bộ 2 lọ x 10ml
Thuốc Phòng Trị Ve, Rận, Bọ Chét, Ghẻ Cho Vật Nuôi Bộ 2 lọ x 10ml -53%
Pet Supplies > Dog > Dog Flea & Tick
Sữa Tắm Trị Ve Ghẻ Rận Tai Bọ Chét Chó Mèo - Hantox 200ml (Vàng)
Sữa Tắm Trị Ve Ghẻ Rận Tai Bọ Chét Chó Mèo - Hantox 200ml (Vàng)
Pet Supplies > Cat > Grooming
Sữa Tắm Trị Ve Ghẻ Rận Tai Bọ Chét Chó Mèo - Hantox 200ml (Xanh)
Sữa Tắm Trị Ve Ghẻ Rận Tai Bọ Chét Chó Mèo - Hantox 200ml (Xanh)
Pet Supplies > Cat > Grooming
Thuốc Xịt Phun Tắm Phòng Trị Ve Ghẻ Rận Cho Vật Nuôi
Thuốc Xịt Phun Tắm Phòng Trị Ve Ghẻ Rận Cho Vật Nuôi -35%
Pet Supplies > Dog & Cat > Grooming
Thuốc Xịt Phun Tắm Phòng Trị Ve Ghẻ Rận Cho Vật Nuôi
Thuốc Xịt Phun Tắm Phòng Trị Ve Ghẻ Rận Cho Vật Nuôi -35%
Pet Supplies > Dog > Grooming
Sữa Tắm Trị Ve Ghẻ Rận Tai Bọ Chét, Mượt lông Chó Mèo - Micona 120ml
Sữa Tắm Trị Ve Ghẻ Rận Tai Bọ Chét, Mượt lông Chó Mèo - Micona 120ml -5%
Pet Supplies > Dog & Cat > Grooming
Thuốc trị ghẻ, nấm, viêm da Mitecyn 50ml cho chó mèo
Thuốc trị ghẻ, nấm, viêm da Mitecyn 50ml cho chó mèo -27%
Pet Supplies > Cat > Dental & Healthcare

Pet Supplies » Dog » Dog Flea & Tick Price Catalog